יעני (בכמה כ"י יעני).

- מבני גד שישבו בבשן ( דה"א ה , יב . ( בשבעים Javai : A Javeiv : B והוא מתואר שם כסופר שישב בבשן . כנראה שם תיאופורי מקוצר הוא , ויש לסמכו לשמות המקראיים עניה' ענני וענניה' שמשמעותם כנראה הי עבה ( לתפילתי ) ו ( האל ) ענה אותי והשם יעני אפשר שעניינו ' בקשה שיענה האל לתפילה . אבל יש להשוות לכאן גם את השם האוגריתי המקוצר ען' שהוא כנראה עבר של הפועל עין—ראה , ואת השם הפיניקי ענאל , שמשמעותו כנראה ראה אל , ועל פי זה אפשר לפרש את השם יעני כלשון יראאל . סלושץ , אוצר GORDON , UH , 365 s . 14 , ש » ל  אל הספר
מוסד ביאליק