יען, יענים.

— שם זה בא במקרא בצורת הרבים בלבד ( איכה ד'ג : גם תנין חלצו שד היניקו גוריהן' בת עמי לאכזר כיענים במדבר , ( ורגילים לפרשו על בת היענה ( ע"ע ' ( שהוא כינוי לעוף נעמית . אבל פירוש זה אינו הולם את עניין הכתוב וגם לא את תכונתו של עוף זה , שאין בו כלל אותה אכזריות שהכתוב מייחסה ליענים במדבר . ונראה יותר שהצורה יענים ריבוי הוא מן יעני ( ולא . מן יען , ( שפירושו בן המדבר , על פי הערבית - ]) <^ j מדבר ] שממנה בא גם שמו של העוף בת היענה - בת המדבר ' ( ודומה לכך הציור : כערבי במדבר ( ירי ג'ב . ( ומסתבר שיענים הוא שם עם נודד במדבר' וכבר היה מי שעמד על כך ( אהרליך , ( שגם הכתוב בתה' נה'כ' ישמע אל ויענם ויושב קדם , כוונתו לעמים ולשבטים , היינו : ישמעאל ויענם ויושב קדם . הפירושים לפסוקים הנ"ל , ועוד : טור סיני , איוב 3 , נהיט  אל הספר
מוסד ביאליק