יעלם.

— בן עשו מאהליבמה אשתו ( בר' לו'ה'יד'יח ; דה"א א'לה . ( וע"ע יעלא . בשבעים , leyko / j , : AB ומכאן סמך להשערה שמקורו של השם בעיי"ן ואפשר יש-לגזור אותו מן השורש הערבי עילם , שמשמעותו היה חזק , התבגר , נעשה עלם , והוא בא גם באוגריתית : עלם — חוזק , בחור , ובעברית : עלם—בחור . אבל אין הכרע בדבר' אם צורתו של השם יעלם היא עתיד הפועל או שהוא שם על משקל יהלם . והשווה לכאן גם את השמות האוגריתיים בן עילם ובן עילמן , וגם את השם הצאפאי יעלם , שריקמנס סמך אותו לתיבה הערבית עלים' מלומד ; ושמא אין יעלם אלא השם יעל ( ע"ע ) בתוספת מיום . MORITZ , ZAW 44 ( 1926 ) , 260 88 ; S . ; R U . C YCKMANS 1 , ASSUTO , 165 ; G BASOR ORDON 119 , ( UH , 1950 ) , 235 19 , . ^  אל הספר
מוסד ביאליק