יעלא, יעלה.

- אבי משפחת עבדי שלמה ששבו עם זרובבל משבי הגולה ( עזי ב'נו ; נחמי ז'נח . ( מתוך הנחה שעבדי שלמה נכרים היו לפי מוצאם , שיער ראובני שיש לזהות את בני יעלא עם המשפחה האדומית יעלם ( ע"ע . ( בשבעים לעז M ( r ]) la : ' לנתמ : ' משובש . השם יעלא אפשר לפרשו כלשון יעל , הבא במקרא כשם אשה ובאוגריתית כשם גבר . והשווה גם את השמות הצאפאיים יעלי , ועלי שמשמעותם איבה ברורה . ' ראובני , שם חם ויפת , 1 ,, B . MORITZ . ZAW 44 ( 1926 ) , 88 ; RYCKMANS 1 , 80 , 164 ; GORDON , UH , 235 1 ) 1 ש נא ] השם . — כנראה אין השם יעקב אלא צורה מקוצרת של שם תיאופורי , מעין יעקבאל או כיוצא בזה . והשווה לכאן את השם עקביה ( עקביא ) הבא במשנה ובתלמוד וגם בכתובת רשומת ( dipin 0 ) מאלכסנדריה ( מן המאה הדי לסה"נ , ( ואת השמות יעקבה ( ע"ע , ( עקוב ( ע"ע ) שבמקרא  אל הספר
מוסד ביאליק