2. יעל.

—בעל חיים שוכן הרים וסלעים ( תה' קד'יח : הרים הגבוהים ליעלים ; שמ"א כד'ג : צורי היעלים ; איוב לט'א : יעלי םלע . ( בתרגומים היווניים העתיקים : = rgdycg ) TQayeXacpo , eXayoc , תיש ; = eXcupog שם שבו תרגמו ^ לרוב איל 0 ; ' ( ג 71 £ " ( יעלת חן' מש' ה' יט ;( בלאטיניים : nuius , cervus , ibex hin- ( יעלת חן ;( בארמיים : ציצא' ציצתא' יעלא' ומל ; ובערבית : ועל . על צורות תרגום וזיהוי אחרות ע"ע אקו . לאחרונה היו יחידים שזיהו את השם יעל עם מין עז בר שאינה מצויה באזורנו' או ייחסוהו אל בת משפחת , Rupicaprinae מנבובי הקרניים' אבל לא מסוג העזים . הדעה המקובלת היא' שהיעל מין עז בר' , capra nubiana המצויה בדרום מצרים' בערב' בחצי האי סיני ובמקצת בארץ ישראל . אורך גופו המוצק והמגושם במקצת — והראש בכלל זה 1 . 5 — מ' בקירוב' ואורך זנבו 60 ס"מ בקירוב . צבע עורו חום צהוב' ואילו בטנו בהירה יותר . צווארו קצר' וכן גם רגליו השריריות' המכוסות כתמים חומים על רקע לבן . אישון העין מאוזן' האף שעיר' הפרסות הנבובות עשויות להתפשק' שוליהן חדים מאוד' ובכוח תכונות אלה קל לו ליעל להיאחז בצוקי הסלעים הזקופים והתלולים ביו...  אל הספר
מוסד ביאליק