יעכן.

- אבי משפחה לבני גד ( דה"א ה' יג . ( בשבעים : A ? Jcoaxa : hue . ; laxav ובכמה , Ia > a % a . fj ,, Icoaxav : " " 3 Xi / ia : B ( משובש . ( לפירוש השם ע"ע עכן . מ  אל הספר
מוסד ביאליק