יעיש.

— עיי יעוש . בות ארוכות ( כ 70 ס"מ ואף למעלה מזה ' ( מעוגלות וכפופות לאחור . הן חרוקות והדורות , והדוריהן ( פיתוליהן ) בולטים . הקרן עבה מצדה החיצוני וחתך בה לרחבה בצורת משולש , שקדקדו פוגה כלפי פבים . קרבי הבקבה קצרות , וחדות יותר . היעל מיטיב לקפץ ולדלג לגובה ולרוחק , אבל איבו מהיר ריצה . מזונו צמחי מדבר וערבה יבשים , ובשל כך הוא מרבה להיזקק למעייבות מי ' 5 ושם אורבים לו ציידים , המתאווים לבשרו הטעים , לעורו המשובח ולקרביו יקרות הערך . חיי המשפחה של היעל איבם מפותחים ; הבקבות והצעירים מתגוררים בעדרים קטבים , ואילו הזכרים המבוגרים משוטטים ביחידות ואיבם באים אל העדר אלא בעונת ההתייחמות בלבד . הנקבה ממליטה גדי אחד לשבה והוא מופלג בחבו ( אשה באה וחסודה במשלת בסי משלי ה' יט , ליעלת חן , ( ופעמים היא ממליטה גם 2 או 3 גדיים . משטר החיים של היעלים מטריארכלי הוא , וכשהעדר מהלך בשבילים הדרוכים במשך דורות רבים , הבקבה המבוגרת צועדת בראשו ואחריה כל העדר כולו בשורה ערפית . בשל זהירותם הרבה של היעלים קשה להתקרב אליהם וללמוד את אורח חייהם ( הידעת עת £ דת יעלי סלע — איוב לט'א . ( היעלים היו מצויים ...  אל הספר
מוסד ביאליק