יעזיאל.

—שוער ( דה"א טו'יח ) ' מן המנגנים במצלתיים בשעת העלאת הארון לירושלים ( שם' כ ' ( והוא נמנה עם הלויים ששירתו לפני הארון בכלי נבלים וכינורות ( דה"א טז'ה . ( וע"ע משוררים ; שוערים . שמו בדה"א טו'כ' עזיאל' בדה"א טז'ה' יעיאל . בשבעים B ל טו'יח AB-J 7 ל-טו'כ : , OCfs Jd כלומר עזיאל ; A-J ל טו'יח : , i ^ ovX שיבוש של , iovrl \ כלומר יעואל . בשבעים AB ל טז'ה : . ( E ) ISI X יש סוברים שצריך לגרוס עזיאל' אבל ^ השווה לכאן את השמות הצאפאיים יעדי ' יעד'אל' שנגזרו כנראה מן השורש הערבי עודי שהוראתו בקש מפלט eti ' עברית עוז . ( פתרון השם מוקשה . כללם של השמות התיאופוריים המורכבים בפועל' ששם האל משמש בהם נושא' אבל מבחינת העניין אי אפשר לפרש כאן : האל יבקש מפלט' ולפיכך הציע ריקמנס לפרש : הוא ( הילד ) יבקש מפלט אצל האל . ואולי כמום ביסוד יעז יעד שם עצם' על משקל מעין -יהלכו' ומשמעות השם האל מעוז או מעוזי . וע"ע יעזיהו . RYCKMANS 1 , 160 , 242 ק"ל  אל הספר
מוסד ביאליק