יעוץ.

— בנו של שחרים מחדש אשתו' ראש בית אב בבנימין ( דה"א ח' י . ( משמעות השם לא נתבררה' ואפשר הוא פעול של הפועל העברי יעץ' היינו איש הנוטל עצה ( מחבריו . ( מ  אל הספר
מוסד ביאליק