יעדו (קרי), יעדי (כתיב).

-חוזה שניבא על ירבעם בן נבט וספר חזיונותיו נזכר בדה"כ ט'כט ( חזות יעדו החוזה ' ( כמקור לתולדותיו של שלמה המלך . במקום אחר שבאותו ספר נזכרו דברי עדו החוזה על תולדות רחבעם ( שם יב'טו ' ( ובכתוב שלישי מדרש עדו הנביא על תולדות אביה ( שם יג'כב . ( מסתבר שיעדו ועדו איש אחד הם' ולפיכך יש לאחר את זמנו של יעדי לימיו של אביה .  אל הספר
מוסד ביאליק