יסמכיהו.

- אחד מפקידי כונניהו הממונה על לשכות בית המקדש בימי חזקיהו ( דה"ב לא'יג . ( בשבעים : , Za / iax ( e ) ia כלומר סמכיה . ובצורתו זו מצוי השם גם במכתבי לכיש . השם מביע את הבקשה' שיסמוך' כלומר יושיע הי את הילד הנולד . על סמך כמרכיב שמות עצם פרטיים' ע"ע אחיסמך . וע"ע סמכיהו . מ  אל הספר
מוסד ביאליק