יסד המעלה.

— בתיאור עליית עזרא משנת שבע ל- ארתחששתא נאמר : ויבוא ירושלים בחודש החמישי היא שנת השביעית למלך , כי באחד לחודש הראשון הוא יסד המעלה מבבל ( עזי ז'ח ט . ( השבעים 1 ann Luc . יסד כפועל' במשמעות התחיל : avdflaoiv avxdg i & E / j . eM ( ooe rf jv ( ואילו בשבעים AB הושמט המשפט' ובאופן  אל הספר
מוסד ביאליק