ינשוף, ינשוף.

- עוף טמא אסור באכילה ; הוא שוכן בחרבות ומקומות שממה ( ויי יא'יז ; דבי יד'טז נברוב התרגומים העתיקים הסדר ברשימת העופות שבפסוק הנ"ל בסי דברים שונה מן הסדר שבמקור העברי ;[ וכן יש' לד'יא . ( כשבעים ונ ע . ibis , Ifiiq , הוא המגלן' עוף ביצות' שאחד ממיניו' המגל ן הקדוש' היה מקודש . בעיני המצרים הקדמונים . ציפור זו אינה מצויה בארץ ישראל . ו סעדיה גאון תרגם : באשק' שאהין' ששניהם עופות טורפי יומם' ; Accipitres ואבן גינאח מוסיף : אפשר שהוא הנקרא בערבי נאש"ף' שיש לו פה ארוך . רש"י מפרש : כוס וינשוף הם צואיט"ש , ( Chouette ) הצועקים בלילה' ויש להם לסתות כאדם' ועוד אחר דומה לו שקורין לו ייב"ו . ( Hibou ) שני אלה הם מן הליליות . ( Striges ) גם הקיפוף שבתלמוד תרגמו רש"י במקומות אחדים . chouette זיהוים של השבעים לינשוף לא נתקבל' מאחר שעופות ביצות ומים אין דרכם לשכון בחרבות' ובייחוד בארץ אדום ; ואף על פי כן תרגם RV את הינשוף שבסי ישעיהו במלה 'Bittern שהוא מין אנפה , ואף שאר העופות שבפסוק הנ"ל נחשבו על ידי אחדים לעופות מים . לאחרונה נטו לזהות את הינשוף עם עופות לילה שונים , כגון : Bubo ascaiaphus , st...  אל הספר
מוסד ביאליק