ינום (קרי), ינים (כתיב).

-עיר במחוז חברון'הנזכרת ביהוי טו'נג . בשבעים כמה גרסאות שונות זו מזו ; לפי מרגליות' מונחת ביסוד כולן הצירה המקורית JavEi / u כלומר עים . חוקרים רבים מעלים את הסברה שיש לזהות את המקום הזה עם בני נעים' שממזרח לחברון . אבל הדמיון של השם נעים אל ינום ( ינים ) הוא קלוש' ולא עוד אלא שהשם הערבי הקדום של המקום היה כפך בךיןל ( גירין ' ( שמקורו בשם הארמי כפר ברוכא' כנזכר אצל היירונימוס . אבי יונה , גיאוגרפיה L ,, p Josua , 10 ; ABEL , GP 2 , 354 GUERIN , Judee 3 , 153 SS . ; BOREE , AOP , 101 ; MARGOLIS , BJG , 312 ; NOTH , 116 ,  אל הספר
מוסד ביאליק