ינוחה.

- עיר באפרים , בגבול מנשה- הנזכרת ביהו' טז . ו'ז . לפי אבסביוס ( אוני ' 108 שוי ( 20 שוכנת העיר 12 מיל מזרחה מניאפוליס ( שכם . ( מקובל זיהויה של ינוחנה 1 עם חירבת יאנון , שמקומה 12 ק"מ מדרום מזרח לנאבלס , 2 ק"מ מצפון לכפר יאנון או גם עם באבין עצמה . היו שהקשו על זיהוי זה' כיון שלדעתם תיאור הגבול הבא כאן הוא ממערב למזרח' ויאנון נמצאת ממערב לתאנת שלה ( ע"ע . ( אבל אין כל קושי ' שכן הגבול נוטה מתאנת שלה דרומה בכיוון עטרות ונערת . כן אין מניעה לזיהוי זה מאחר שיאנון נמצאת בדרום מערבה של תאנת שלה . חירבת ' nut ונאנון עוד לא נבדקו מבחינה ארכיאולוגית . לפי אולברייט התפתח השם מעוד ! לקאנון' כדוגמת התפתחותו של השם גלבע לג'לבון . וע"ע אפרים . . ELLIGER , ZDPV 53 ( 1930 ) , 218 S . ; ABEL , GP 2 , 354 ; NOTH , Josua , 77 W . F . ALBRIGHT , JBL 43 ( 1924 ) , 313 s . ; A . ALT , PJB 25 ( 1929 ) , 56 ; K שיל  אל הספר
מוסד ביאליק