ינוח.

— עיר ישראלית בגליל' מן הערים שככשן תגלת פלאסר הגי במסעו בשנת ? 32 לפסה"נ , והיא נזכרת רק פעם אחת במקרא' בסיפור המאורע של אותו כיבוש : ויקח את עיון ואת אבל בית מעכה ואת ינוח ואת קדש ואת חצור ואת הגלעד ואת הגלילה כל ארץ נפתלי ויגלם אשורה ( מל"ב טו'כט . ( לפי ששמה בא בין אבל בית מעכה ( ע"ע ' ' ( ובין קדש ( ע"ע ) הציע וינסאן ( Vincent ) לזהותה עם תל א געמה שבעמק החולה . תל זה אולברייט הציע לזהותו עם ינועם' הנזכ רת בכתובות המצריות ובמכתבי אל עמארנה' ורינסאן משער שהשם הכנעני ינועם השתנה בעברית לינוח . אולברייט מצא בתל רק חרסים מכל שלבי תקופת הברונזה' וי . אהרוני ור . עמירן מצאו בו גם חרסים מתקופת הברזל . נראים הדברים שהיו באזור ההר שבגליל העליון לפחות שני מקומות אחרים שנקראו בשם ינוח' ושמותיהם נשתמרו עד לימינו בצורת יאנוח בשמותיהם של שני כפרים ערביים' שאחד מהם שוכן בריחוק של 10 ק"מ ממזרח לצור' והשני בגליל העליון כ 3 ק"מ מדרום למעונה ( תרשיחא . ( מאחר שהמקרא' ובייחוד התעודות האשוריות' מעידים על תגלת פלאסר שכבש במסעו מקומות שונים בפנים הגליל' כגון : מרום' יראון' וגם כמה מקומות בגליל התחתון'...  אל הספר
מוסד ביאליק