ימרה.

- בן צופח משבט אשר ( דה"א ז'לו . ( על ייחוסו של צופח צייני הלם ; חותם ; צופח . לדעתו של נות צריך להיות ימנע במקום ימרה' כגרסה שבדה"א ז'לה' אבל אין לתיקון זה כל יסוד . הוראת השם אינה ידועה . רק בדרך השערה בלבד נוכל לסמכו אל הפועל האוגריתי מר' שבא כתקבולת אל הפועל ברך ( למשל HI K עמי ' 2 שוי ' ( 15 ולפי זה השם הוא תיאופורי מקוצר בתוספת הסיומת ךה' ועניינו בקשה שיברך האל את הילד . NOTH , 1 PN . 246-, HARRIS , GPhL , 122 ש-ל  אל הספר
מוסד ביאליק