ימנע.

- מבני אשר ( דה"א ז'לה . ( על שאלת ייחוסו ע"ע אשר ; הלם . השם ימנע נתקצר כנראה משם תיאופורי , כגון ימנעאל' והשווה לכאן את השם הצאפאי מנע ואת השם הת'מודי אלמנע' ועוד . משמעותם על פי הערבית האל מנע רע , כלומר הגן . ויביע השם ימנע את הבקשה שיגן האל על הילד . RYCKMANS 1 , 128 s ., 235 ; LITTMANN , SI , 324 ש » ל  אל הספר
מוסד ביאליק