ימנה.

fi' בן אשר ( בר' מו'יז ;( אבי משפחת הימנה ( במ' כו'מד — . ( ב ) אבי קורא שהוא שוער בימי חזקיה ( דה"ב לא'יד . ( אפשר לפרש את השם ימנה כשם תיאופורי מקוצר מן השורש מנה . והשווה לכאן את השם הארמי הקדום אלמנני שנגלה בכתובות גוזן בכתב ארמי וגם בכתב אשורי , 11 a-manani ואת השם הארמי , Mananu שגם הוא נמצא שם בכתב היתדות . ואולי נזכר שם זה גם באוסטרקון עברי משומרון . אבל יש גם מקום לסברה' שימנה הנזכר בתעודה זו אינו אלא פועל . משמעותם של שמות אלה אפשר היא : האל נתן לי את מנת חלקי . ואם כן' השם ימנה מביע את הבקשה' שייתן האל לילד את הראוי לו . Berlin 1940 , 48 ; J . FRIEDRICH , ibidem , 24 , 71 UNGNAD , apud J . FRIEDRICH et alii , Die Inschriften von Tell Halaf , E . L . SUKENIK , PEF QSt 1933 , 152—154 ; MOSCATI , EEA , 38—39 ; A . ^* v  אל הספר
מוסד ביאליק