ימלך.

-מנשיאי שמעון ( דה"א ד'לד ) ' וכנראה היה בימי המל חזקיה ( ע"ע שמעון . ( בשבעים , / e / wAo ^ : B כנראה למלך ך . A / xcdrj * - . A - J ; השם ימלך נתקצר כנראה משם תיאופורי ' כגון השם השמי המערבי הקדום , 1 a-am-1 i-ik-e 1 שמשמעותו ? נ ? לך האל . נראים הדברים , שיש להבין גם את השם העברי נמלך כצורת קל קדומה' ההולמת את חוקו של בארת' ולא כלשון הפעיל . והשווה גם את השם הצאפאי ימלך' ואת השם התדמורי ימלכו , שגם הם בוטאו ימל ך' כעדות התעתיק היווני Ia / j .- MANS J , 127 , 396 ; LrmiANN , SI , 320 ; H . L . GINSBERG , Orientalia 8 ( 1939 ) , J . BARTH , ZDMG 48 ( 1894 ) , 4 ss . ; BAUER , Ostkanaanaer , 28 , 77 s . ; RYCK- " 319 ש'ל  אל הספר
מוסד ביאליק