ימלא, ימלה.

— אבי מיכיהו הנביא' שהתנבא בימי אחאב ויהושפט ( מל"א כב , ח ; דה"ב יח'ז . ( בשבעים A למל"א : Je / uaa Je / j . ia ( g ) : B לדה"ב ; Ie / iAa ; A וכן מצויה ב * - הצורה : . hfiaa ( g ) השם ידוע מכתובות תדמוריות בצורת ימלא , אבל גם שם לא נתבררה משמעותו ; ואין ראיה לדעתו של גולדמן ( בך חיים ' ( שהסביר את השם התדמורי כקיצור של ימלכו . לפי קיהלר נשמר בשם העצם הפרטי ימלא שם עברי כללי שמשמעותו מלאה' היינו שסע . אבל חילוף הצורות ימלא וימלה יש בו כדי לעורר ספק , אם מותר לגזור את השם ימלא מהשורש מלא' שאינו ידוע כמרכיב שמות עצם פרטיים בעברית . GOLDMANN , PP , 9 ; KOEHLER , Lexicon , Reg . j . v . ש » ל  אל הספר
מוסד ביאליק