ימין, ימיני.

-א ) בן שמעון ( ברי מו'י ; שמי ו'טו ; דה"א ד'כד ) ואבי משפחת הימיני ( במי כו'יב — . ( ב ) מבני רם בכור ירחמאל ( דה"א ב'כז . ( וייתכן כי נדונה כאן משפחה מעורבת יהודית ושמעונית ( ע"ע אפרים ; אשר ; יהודה a — . ( לוי מהמבינים את העם לתורה בימי עזרא ' ( נחמי ח'ז . ( בשבעים בדרך כלל : Janeiv A לדה"א ב'כז : Jafciv בשבעים AB לנחמי ח'ז' חסר השם ; ואילו בכתוב המקביל בעז' החיצוני ט'מח : . ia / irjv : Luc . ; Iad ( e ) ivog השם ימיני בא בכתובת ארמית מאוחרת שנמצאה בחצי אי סיני . הוראת השם היא ככל הנראה בר מזל' מאושר . משמעות זו של השורש ימן המצויה בערבית רמוזה במדרש השם בנימין בבר' לה'ח . וע"ע בנימין ; הימן . LIDZBARSKI , HNSE , 288 ; NOTH , IPN , 244  אל הספר
מוסד ביאליק