ימימה.

—בת איוב ( איוב מב'יד . ( בל התרגומים העתיקים פתרו את השם ימימה כלשון יום לפי התיבה הארמית יממא . בשבעים : ; Dies : V- J " , 'H / tega בפשי : איממא . כמה חוקרים הציעו לגזור את השם ימימה מן הערבית נמאמה' שמשמעותו יונה' ולאחרונה הציע טור סיני לפתרו כצורת הקטנה של תיבה זו ולנקדו ןמימה' יונה קטנה . טור-סיני , איוב No ™ . . 230 353 , מ  אל הספר
מוסד ביאליק