ימואל.

- בן שמעון ואבי משפחה באותו השבט ( בר' מו'י ; שמ' ו'טו . ( בבמ' כו'יב ; דה"א ד'כד' צורת השם נמואל ; בזיקה לכך השווה את הפועל העברי נתן אל הפועל האוגריתי והפיניקי יתן . אחרים סברו שהשם ימואל דומה לשם האוגריתי ים אל המורה על אלהות הים' שהוא יריבו של בעל במיתוס האוגריתי ( וע"ע אביה' אבים . ( אבל ניקוד המסורה ( עזו ולא נמו ) אינו מסייע לזיהוים של שני השמות זה עם זה . ניקוד זה  אל הספר
מוסד ביאליק