ים פלשתים.

- עיי ים , הים האחרון . מקוים גם בשבעים 3 ) נ בברי A 7 בשמי : , h [ wvrjX B בשמי : . ( hiMrjX לפי אולברייט ימואל הוא צורתו המקורית של השם המינאי מואל' אבל גם משמעותו של שם זה לא נתבררה . סלושץ , אוצר , 343 , שו' ; 4 י . קוטשר , קדם א ( תש-ב 45 , 44 , ( 16 ( 1936 ) , ; נ HOMMEL , EGAO , 130 ; W . F . ALBRIGHT , JPOS 8 ( 1928 ) , 249 ) . Glossary , 818 n . 235 193 ; idem , BASOR 94 ( 1944 ) , 20 ; RYCKMANI I , 15 ; GORDON , UH , } v  אל הספר
מוסד ביאליק