ים סוף.

— נא ] השם ים סוף מורה בבירור על הים האדום בכל הכתובים , שאינם דנים על בקיעת ים סוף בשעת יציאתם של בני ישראל ממצרים . בכמה כתובים הכוונה למפרץ אילת , כגון בתיאור גבולות ארץ ישראל המשתרעת מים סוף ועד ים פלשתים ( שמי כג'לא , ( והוא הדין לידיעה על צי שלמה , שעשהו המלך בעציון גבר אשר את אלות על שפת ים סוף ( מל"א ט'כו , ( וכנראה זו גם כוונתם של אותם מקראות שעניינם מסעותיהם של בני ישראל דרך ים סוף קודם שסובבו את ארץ אדום ( במי יד'כה ; כא'ד ; דביא'מ ; ב . א . ( על עניין זה מעיד גם ם' שופטים , שנאמר שם : וילך ישראל במדבר עד ים סוף ויבא קדשה וישלח ישראל מלאכים אל מלך אדום ( שופי יא'טז יז ; והשווה במי לג'לה לז . ( נוסח הדברים האלה דומה לנוסח הפסוק הסתום : ויסב אלהים את העם דרך המדבר ים סוף ( שמי יג'יח , ( ולפיכך ייתכן , שגם כאן המדובר במפרץ אילת . אבל אין זה פתרון מוכרע , שהרי ים סוף נזכר כבמי לג'י , כתחנתם השלישית של בני ישראל במדבר לאחר שעברו את הים , היינו בתחילת מסעותיהם , כשיצאו ממצרים , ומשום כך אפשר , שגם הכתוב בשמ" ג ' יח . כיון למקום זה . משני המפרצים הנ"ל הגדול הוא מפרץ סויס . הוא משתר...  אל הספר
מוסד ביאליק