ים הנחשת.

- עי' מקדש , בית המקדש , כלי בית המקדש . תיו העירו החוקרים החדשים' המחזיקים בזיהוי המסורתי ( לאחרונה סרווין . ( שההפרש בכמות המים של שעות השפל והגאות בים האדום מגיע כדי 2 מ' ' וכנגד זה בים התיכון אין ההפרש מרובה על 45 ס"מ בלבד ; ועוד הם מעירים' שהגאות במימי המפרץ חוזרת במהירות כזאת שחיל נפו ליאון שעבר את ים סוף רק בקושי ניצל מטביעה ; אבל מתקשים הם בכתוב על רוח קדים עזה שנשכה כל הלילה קודם שעברו בני ישראל בים ( שמי יד'כא ' ( לפי שרוחות הקדים' המצויות על חוף ים התיכון של מצרים . הולכות ומתמעטות במידה שמתקרבים למפרץ סוים . בעלי שיטה זו מסתמכים גם על הכתוב האומר' שבני ישראל שבו מדרכם בתחילה קודם שחנו על ים סוף ( שמי יד . ב ; במי לג'יז . ( הזרה מפתיעה זו מסתברת לפי שיטתם מתוך הנחה' שבני ישראל טעו בדרכם במדבר והגיעו לצדו המערבי של מפרץ סוים- וכשרצו לחזור כדי להגיע לצד המזרה ביבשה' גדר הצבא המצרי את הדרך בפניהם ואנוסים היו לחצות מעבר לקצהו הצפוני של המפרץ . גם כין כעלי שיטת המסע הדרומי נמצאים חוקרים המעבירים את ים סוף לימות המרות שמצפון למפרץ סויס ( לאחרונה בורדון ) או אפילו לימת תמסח ( לאח...  אל הספר
מוסד ביאליק