ים המלח.

— ימה המפרידה בין ארץ יהודה וארץ מואב . שטחה 1050 קמ"ר' ארכה 82 ק"מ ורחב- המכסימאלי כ 17 ק"מ . פני המים הם בממוצע 392 מי מתחת לפני הים , והם המקום העמוק ביותר על פני כדור הארץ . עמקו הגדול ביותר הוא 401 מי ( באגן הצפוני ; באגן הדרומי 11—10 מי ;( מכאן שתחתיתו היא 793 מי מתחת לפני הים . ים המלח מקבל את מימי הירדן' הארנון' נחל זרד וכמה נחל c אחרים קטנים ועשרות נחלי אכזב . בסך הכל עולה כמות המים הזורמת אליו כדי שנ מיליארדים מטרים מעוקבים לשנה בקירוב' אבל מחמת ההתאדות החזקה' לא חל כמעט כל שינוי בפני הים . מי ים המלח מכילים תמיסה חזקה מאוד ( 32 % —27 % ) של חמרים מיניראליים , ומסיבה זאת אין בים חיים אורגניים חוץ מכמה מיני אצות וחיידקים . לפי סברת הגיאולוגים' ים המלח הוא שריד של ימה גדולה שהשתרעה על פני כל בקעת הירדן' מים כנרת עד הקצה הדרומי של ים המלח . בתחילת הפלייסטוקן העליון . תייבשה ימה י זו' והשאירה בדרומה ימת שארית' שחפפה בערך את אגנו הצפוני של ים המלח של היום . התפשטותו של הים על פני האגן הדרומי באה לאחר מכן , ואפשר שאירעה בתקופה ההיסטורית ; ייתכן שהתפשטותו זו של הים לדרום שימשה יס...  אל הספר
מוסד ביאליק