ים, הים האחרון, הים הגדול, ים פלשתים.

-שמותיו של ים התיכון . שני השמות הראשונים כינויים הם' שניתנו לו כדי להבדילו מימים אחרים . הים האחרון ( דבילד'ב' ועוד ) משמעו ; האחורי המערבי . במקביל ליםהקד מוני המזרחי ' הוא ים המלח ( יחי מז'יח' ועוד ; וע"ע ים המלח . ( ומשום שהים התיכון הוא ממערב לארץ ישראל יצאה המלה ים בשפת המקרא לשמש במשמעות מערב : בית אל מים' והעי מקדם ( ברי יב'ח ;( ימה וצפונה ותימנה ומזרחה ( דבי ג'כז ' ( ועוד . השם ים פלשתים נזכר רק בשמי כג'לא : ושתי את גבול ך מים סוף ועד ים פלשתים וממדבר עד הנהר . ואין ים פלשתים אלא כינוי לחופה הדרומי של ארץ ישראל . ודומה לזה בתעודות מצריות פא יים עא נ חיארו' דהיינו הים הגדול של ארץ חיארו' היא ארץ ישראל' פיניקית וסוריה' בסיפור ון אמון המצרי ( עמי ' 1 שוי . ( 8 וע"ע ארץ ישראל' [ ב . [ נ . ה . טורטשיבר , ידיעות ו ( תרצ"ט ; 45 , ( ש . ייבין , שם , ; 47—16 טור סיני , לו-ט ג , 248—242  אל הספר
מוסד ביאליק