ים (במעשה בראשית).

—לפי תיאור יצירת העולם שבבר' א , היתה תחילת העולם אוקיינוס פרימיטיבי , תהום . כשם שיוצר כלי חרם' כשעה שרוצה ליצור כלי נאה' נוטל תחילה טין ומניח גוש ממנו על האבניים , כדי לעבדו ולתת לו צורה כפי רצונו , כך הכין לו הבורא קודם כל את החומר הגלמי של העולם , תוהו ובוהו , כדי להכניס לתוכו אחר כך סדר וחיים . באותה הערבוביה הגלמית , החמרים הכבדים היו כמובן למטה , והמים' הקלים ביותר' צפו למעלה . לפיכך היו המים מכסים על הכל והיו עושים תהום' כלומר אוקיינוס רחב ידיים השרוי עריץ בחושך ומחוסר ארגון וכוח חיים' עד שבמאמרו של האלהים נברא האור ביום הראשון' ואחר כך התחל ק חומר העולם לחלקיו' ונבראו בכל חלק וחל ק הנבראים למיניהם . והפרדת החלקים כך היתה : ביום השני התחלק האוקיינוס הפרימיטיבי ' לפי מאמר האלהים' לשתי שכבות זו על גב זו' על ידי שנוצר רקיע באמצעו' והרקיע עם שכבת המים ש עליו התרומם והתקמר בצורת כיפה באופן שנתהווה חלל ריק בינו ובין שכבת המים' שנשארה למטה' והיתה עדיין מכסה על החמרים המוצקים . ביום השלישי נקוו המים שנשארו למטה' ונתאספו אל מקום אחד' גם הפעם לפי מאמר האלהים , ונראה החומר המוצק שהיה עד ...  אל הספר
מוסד ביאליק