יכליהו (מל"ב טו,ב; בדה"ב כו,ג, יכיליה כתיב, יכליה קרי).

— אשת אמציה מלך יהודה ואם עזריה בנו , שמלך אחריו . כשבעים B למל"ב : A , Xaleui לדה"ב : Jexeku ויש עוד צורות משובשות . . iecheiia : V-J על הוראת השם ע"ע יהוכל . ש " . בין , תרביץ יב ( תש"א : ! 11 ' , ( מ  אל הספר
מוסד ביאליק