שחזור שני העמודים בפתח מקדשו של נבו שבת'רסאבאד (המאה הח' לססהיג‭((‬