תבנית חרס של קפילה באדל שבקיפרום (המאה ה' בקירוב לפסה"נ)