תבנית חרם של קפילה שנמצאה בתל אל־פארעה (הצפוני‭!(‬ שים לב לעמודים מימינו ומשמאלו של הפתח (המאה הי‭—'‬ט' לפסה‭(:"‬