תבנית חרס של קפילה שנמצאה בעבר הירדן; העמודים שבצדי הפתח נפרדים מן התבנית (המאה הי‭—'‬ט' לפסה"נ)