יכין.

—א ) בן שמעון ( ברי מו'י ; שמ' ו'טו ;( אבי משפחת היכיני ( במ' כו'יב . ( בדה"א ד'כד' נזכר במקומו יריב — . ב ) ראש מחלקת כהנים שנוסדה בימי דויד' לפי דה"א כד'יז — . ג ) אחד הכהנים' שהתיישבו בירושלים בימי נחמיה ( דה"א ט'י ; נחמי יא'י . ( השבעים גורסים בדה"א ט'יא : , viol Xelxeia כלומר : בני חלקיה' במקום בן חלקיה' ולפי זה הכהנים הנמנים בפסוק י , ויכין בכללם' בניו של חלקיה הם . השם יכן נמצא גם בפיניקית . ויכין אינו אלא קיצורו של שם תיאופורי ' כגון יהויכין . וע"ע יהויכין . y . p ROTHSTEIN-HAENEL , 173 ; HARRIS , GPhL , 110 [ א ] במקרא באו כמה תיאורים של העמודים האלה ( מל"א ז' טו כב'מא מכ ; מל"ב כד'יז ; ירי נב'כא כג ; דה"בג'טו יז ; ד'יב יג ) ' ובכמה מהם פרטים שאינם באחרים' וקצתם אף סותרים זה את זה . על אף התיאור המפורט ( הבא בעיקר בסי דה"ב ) קשה לשחזר היום את מבנה העמודים , לפי שלא נתבררה לאשורה משמעותם של המונחים הטכניים המשמשים בתיאורים אלה' ואף עדיין אין הארדיכלות של אותו זמן נהירה לנו לכל פרטיה . נכ ] קצת סיוע לבירורו של העניין בא לנו מן השרידים הארכיאולוגיים בני התקופות הישראליות בארץ ומן...  אל הספר
מוסד ביאליק