בציר ענבים, דריכתם ומילוי כדים בתירוש בימי הממלכה החדשה! העבודות מבוצעות בידי עבדים שמיים וכושיים