הכנת יין והחסנתו (תבליט מימי השושלת הה' מגיזה‭.(‬ למעלה מימין לשמאל: הבאת הענבים ודריכתם לפי מקצב; באמצע משמאל לימין: סוויטת השאריות ומילוי הכדים וההתמתם; למטה: החסנתם ורישומם