יטור.

- אחד משנים עשר בניו של ישמעאל ( בר' כה'טו ; דה"א א'לא . ( בשבעים : AEXOVQ , IETTOVQ בדה"א ה'יח יט' מסופר שבני ראובן' גד וחצי שבט המנשה עשו מלחמה עם ההגריאים ויטור ( בשבעים OrovQawi : A ; Tovgaia : B ונפיש ונודב ( צ"ל קדמה' והשווה ברי כה'טו . ( מלחמת השבטים שבעבר הירדן המזרחי עם ההגריאים נזכרת גם בדה"א שם- פסוק י , ושם נאמר שהדבר היה בימי שאול' אלא שלא נזכרו שם בני בריתם של ההגריאים . אף כתה' פג'ז' נזכרים ישמעאל וההגרים בין אויבי ישראל בתקופת המלוכה הקדומה . ככל הנראה היו גם כני יטור מעורבים בפשיטות על שבטי עבר הירדן הישראליים בתקופת המלוכה הקדומה . לדעת גלאזר ישבי בני יטור בתקופה הקדומה בסביבות תימא' הנזכר לפניהם כרשימת שבטי ישמעאל . והגיעו משם לעבר הירדן כבעלי בריתם של ההגריאים ; אבל ייתכן שכבר נדדו בני יטור בתקופת המלוכה הקדומה בג'וף ( ואדי סרחאף ובספר של עבר הירדן .  אל הספר
מוסד ביאליק