יטה, יוטה.

— עיר ביהודה . נזכרת ביהו' כא'טז' בין ערי הכהנימ . ברשימת ערי הכהנים שבדה"א ו'מד , נעדר שמה מנוסח המסורה . ביהוי טו'נה , נמנית העיר עם מעון , כרמל וזיף במחוז השני שבהר יהודה . לפי אבסכיוס ( אוני ' 108 שוי ( 8 יוטה היא בדרום , בריחוק של 18 מיל מבית גוברין . יטה זהה עם ןטא של היום . שהוא כפר גדול המרוחק 13 ק"מ לדרום מחברון . בשבעים B ליהו' כא'טז B ; law .- ליהד' טו'נה : Luc . ; / erra ? . A ; frav בשני המקומות : Jerra ולדעת מרגוליות מכוונות הצורות הללו לשחזורו : Jarrav ודומה לו שם המקום כפי שהוא נקרא באונומסטיקון : Jerrav נראים הדברים' שהשם יטן נתקצר לןטד , כדרך שנתקצר למשל השם של ( ו (* ן ל שלה ( ע"ע . ( י . בן-צבי , שאר ישוב ב , חל אביב תרצ"ו , 56 ואילך BOREE , AOP , 102 ; MARGOLIS , BJG , 314 ; ABEL , GP 2 , 366 s .  אל הספר
מוסד ביאליק