יטבתה.

- אחת מתחנות בני ישראל במדבר . בבמ' לג ' לג לד' נזכרה יטבתה בין מסרות' ( בארות ) בני יעקן וחור הגדגד לבין עברונה ועציון גבר . בדבי י ' ז' היא נזכרת אחר בארות בני יעלן' מוסרה והגדגדה' ונסמך לה התיאור ארץ נחלי מים . כל התחנות הנזכרות עם יטבתה' חוץ מעציון גבר ( תל ח'ליפהו וע'יע אילת ' ( אין מקומן ידוע בבירור' ואין בהן כדי לסייע לזיהויה . אף תיאורה כארץ נחלי מים קשה להלמו' שהרי לא נמצא בכל מרחב נדודיהם של יוצאי מצרים' במדבר סיני ובנגב ארץ ישראל' נחל איתן' ונחלים אחדים לא כל שכן . הנסיונות לזהות את יטבתה והמקומות הנזכרים עמה תלויים בבירור דרך המסע' אם הוא בא אל עציון גבר' שמקומה ידוע' מצפון או מדרום . לדעתם של אלה הרואים את דרך המסע כעוברת מצפון לדרום ( כך אבל ) יש לזהות את עם או יטבתה המלחה סבח'ת ( קאע ) ^ טאבה' שבה המעיין עין ( או ביר ) א טאבה' כ 35 ק"מ צפונה מעציון גבר . מקום זה מתאים גם שיהיה התחנה השנייה של בני ישראל לפני בואם לעציון גבר . במלחה זו' המוצפת מי שטפונות בחורף ואיננה ניתנת למעבר' מצא פ . פראנק שטח חרבות נרחב' אבל חרבות אלה עוד לא נבדקו מבחינה ארכיאולוגית . ושמא  אל הספר
מוסד ביאליק