יחת.

— א ) בן ראיה בן שובל בן יהודה' אבי אחומי ולהד משפחות הצרעתי ( דה"א ד'ב . ( על שאלת הייחוס האחר של שובל ושל הצרעתי בדה"א ב'נ נג' ע"ע חור ; צרעה ; שובל . — ב ) לפי דה"א ו'ה' בן לבני בן גרשם ואבי זמה . ולפי פסוקים כז כח ( שם ) בן גרשום , אבי שמעי וסבו של זמה . כיון שלא מצינו בשום כתוב אחר בן גרשום ששמו יחת' וכנגד זה כמה כתובים מונים את שמעי כבנו השני של גרשום אחר לבני ( שמ'ו'יז ; במ' ג'יח ' ( מסתברת הצעתו של רות שטיין לגרוס בדה"א ו'כז כח : בן יחת בן שמעי בן גרשום' במקום בן שמעי בן יוזת בן גרשום . לפי זה שתי מסורות הן' אחת שייחסה את יחת ללבני בנו בכורו של גרשום , ואחרת ' שייחסה אותו לשמעי ' בנו השני של גרשום . לפי הרשימה בדה"א ו'כד כח' יחת הוא מאבות אבותיו של אסף המשורר . על טיבו ההיסטורי של קשר זה ע"ע אלקנה : אסף ; משוררים . ועיי יחת ג . -ג ) בנו בכורו של שמעי בן גרשום' ראשו של בית האב יחת בפרט ושל משפחת שמעי בכלל ( דה"א כג'י ' יא . ( בני שמעי נמנים כאן לעניין חלוקת הלויים למחלקות בימי זקנתו של דויד . מסתבר' שיש לזהות את יחת הנזכר כאן עם יחת ב ; וע"ע - . ד ) ראש לבני שלומות' בית אב של ל...  אל הספר
מוסד ביאליק