יחצאל, יחציאל.

-בן נפתלי אבי משפחת ה ^ חצאלי ' ( בר' מו'כד ; במ' כו'מח ; דה"א ז'יג . ( בשבעים לתורה על פי רוב \ Aair ( K . לדה"א lasiei . ? v-j ; ieimr ] l : B \ 1 amrk \ : A ! jesiei בצורה מקוצרת' יחץ' נמצא השם גם בחותמת מבירות . השם מביע כנראה את הבקשה' שיחצה' כלומר יחלק' האל לנושא השם את המגיע לו . נות סומכו לפועל הערבי חט'י בבניין הרביעי ' שפירושו זיכה' ולשם הערבי הדרומי חט'ין . L » NOTH , IPN , 204 ; RYCKMANS 1 , 394 ; DIRINGER , Iscrizioni , 171 s p  אל הספר
מוסד ביאליק