יחמי.

— בן תולע' מבני יששכר ; ראש בית אב . לעניין בתי האב שהתייחסו על תולע בימי דויד ( דה"א ז'א'ב ) ע"ע יששכר . בשבעים Euxav \ B , hfiov ? . A כלומר יחמו . , lafuv : Luc . כלומר ? חמין ; בפשי : לחמי . יחמי הוא שם תיאופורי מקוצר' ודומה לו השם השמיהמערבי הקדום , ia-akh-mu-u שנתקצר כנראה גם הוא משם כגון , ia-akh-mu-Da-gan כלומר יחמה ( האל ) דגון . בערבית דרומית מצוי השם התיאופורי יחמאל' המורכב כנראה גם הוא בפועל חמה . וייתכן כי למשפחת שמות זו יש לייחס גם את שם המקום יחם שבדרך הים' בשרון הצפוני ( היום ח'רבת : מא ' ( הבא כמה וכמה פעמים ברשימות הגיאוגרפיות של מלכי מצרים ובספר הזכרונות של תחותימס הגי . וכיון ששמות בני יששכר הנזכרים בדה"א ז'א' אינם כנראה אלא שמות מקומות בצפוךמערב שומרון ( ישיב' שמרון = שו מרון ' (? לא מן הנמנע הוא שגם יחמי מכוון לשם היישוב שבאותו חבל ארץ ( מזר . ( את משמעות הפועל חמה קובעים החוקרים על פי הערבית והסורית בהוראת הגן' ולפי זה השם מביע את הבקשה' שיגן האל על הילד הנולד . אבל בארמית יהודית משמש הפועל חמה במשמעות ראה . והשווה לכך את השמות : חזיה' ראיה' נבט' פקחיה .  אל הספר
מוסד ביאליק