יחלאל, יחלאלי.

-בן זבולון , אבי משפחת היחלאלי ( בר' מו'יד ; במי כו'כו . ( בשבעים לבר , Ah > rk \ : ' כלומר נחלואל ( על חילוף וי"ו ויו"ד בפעלי למ"ד יו"ד ע"ע יחדו . ( אבל בשבעים לבמ' כתוב : , All-qk בהכפלת הלמ"ד . נות סבר שהיסוד נחל הוא עתיד מקוצר של הפועל חלה' הידוע מן הערבית ומן הארמית ומשמעותו היה מתוק' ערב , לפי זה השם יחלאל מביע את הבקשה' שימתק האל לילד' כלומר שיטה לו חסד . והשווה לכאן את השמות הערביים הדרומיים חלון' חלו' חלות' הנגזרים מן השורש הזה . אבל לצורת השם יחל מסייעים השבעים ( עי' למעלה ) ולפי זה אפשר ' להסביר את השם כלשון ציווי : נחל לאל . והשווה את השמות צפל ה' בלומר צפה לה' ' ופנוליה' כלומר פנו לה' ' שבכתבי יב' וכן את השמות המקראיים הכליה וקוליה' שטור סיני ( טורטשינר ) מפרשם חכה לה' וקווה לה . ' טורטשינר , לביש , Nora , IPN , 204 ; RYCKMANS 1 , 92 216 שיל  אל הספר
מוסד ביאליק