יחיה.

—שוער לארון בימי דויד ועמו עובד אדום ( דה "' א טו'כד . ( בדה"א טו'יח'כא ; טז'ה : יעיאל במקום יחיה . בשבעים j eaia ? . A ; Hia : B , iehias ; V-J משתקפת גרסת המסורה . אבל בשבעים Luc . כתוב : , ietrjX ספק יעיאל' ספק יחיאל . רותשטיין הציע לתקן עבד ארם ואחיו . אבל אין לתיקון זה כל סמך' ואין בו כל צורך . על הוראת השם יחיה ע"ע יחואל . וע"ע שוערים . טורטשינר , לכיש , 72-71 , מפתח ; הנ * ל , לשוננו ו ( תרצ-ד ROTHSTE 1 N-HAENEL , 283 , 285 132 127 , ( ש » ל  אל הספר
מוסד ביאליק