יחזרה.

-כהן ממשפחת אמר' מאבות אבותיו של מץשי הכהן' שהוא אחד המתיישבים בירושלים בימי נחמיה ( דה"א ט' יב . ( בשבעים , Ie £ () ia ( g ) . A .-3 ; ladeia ( g ) : B כלומר יחזךיה ; Iezra : V-J אין לשם יחזרה חבר לא כמקרא ולא מחוצה לו . ובוודאי אין לו שייכות לשמות שמיים מערביים כגון , iakhsimm הנגזרים מן השורש 'khsr עזר . הוצעו הצעות לגזור את השם משרשי פעלים ערביים . ונראה שעיקרו אחזי ( ע"ע ' ( כצורתו ברשימה המקבילה שבנחמ' יא'יג' והוא שם הידוע לנו גם מחרסי שומרון . NOTH , IPN , 228 ; TH . BAUER , Ostkanaanacr , 54 , 74 ; STAMM , ANG , 215 ש ל  אל הספר
מוסד ביאליק