יחזקיהו, יחזקיה, חזקיהו, חזקיה.

-א ) מלך יהודה . שמו של המלך בא במקרא בארבע הצורות הללו ועליו ע"ע חזקיהו - . ב ) אבי ' אבותיו של צפניה' הנביא שבימי יאשיהו ( צפי א'א . ( שלשלת היוחסין של צפניה ארוכה משל נביאים אחרים ותחילתה בחזקיהו . מספר הדורות שבין חזקיהו לצפניה מרובה ממספר הדורות שבין חזקיהו ליאשיהו בדור אחד בלבד' ועל כן לא מן הנמנע הוא שחזקיה זה זהה עם א . — ג ) בן שלום . מראשי בני אפרים' שתמכו בדרישת הנביא עודד ושידלו את הבאים מן הצבא' אחר פשיטת פקח בן רמליהו ביהודה' שיחזירו את השבויים ליהודה ( דה"ב כח'יב טו - . ( ד ) בן נעריה' מצאצאי זרובבל ( דה"א ג'כג ;( וע"ע דויד' בית דויד . — ה ) המשפחה שהתייחסו עליה בני אטר ( ע"ע ' ( מן העולים עם זרובבל ( עזי ב'טז ; נחמי ז'כא . ( בין ראשי העם החתומים על האמנה בימי נחמיה נמנו גם אטר ויחזקיה ( נחמ'י ' יח ' ( ש כנראה בני אותה משפחה הם . השבעים אינם מבדילים בין חזקיהו ליחזקיהו דמביאים בכל מקום את הצורה , E & xia ; ובנוסח המגילות של סי ישעיהו באות גם הצורות יחוזקיהו . חוזקיה . ביגל ( Beagle ) ניסה להסביר את הצורה חוזקיה מן חוזק' חזקי הוא יה' ואת הצורה יחוזקיהו כמזיגה של הצורות ח...  אל הספר
מוסד ביאליק