יחזקאל.

VDp ( K- הנביא' וע"ע יחזקאל' ס' יחזקאל - . ב ) ראש בית אב של כהנים ( דה"א כד'טז — . ( השם בנוי על ידי הרכבת הפועל חזק בשם אל . אלא שלא נתחוורה צורתו של הפועל . יש סוברים שהוא עתיד של בניין פעל : לחזק-אל' והפתח נהפך לסגול לאחר שבהרככה נתבטלו הדגש והצרה שלאחריו' כדוגמת אכל ף ( שמ' לג'ג ) במקום אכלף . אחרים אומרים שהוא עתיד מן הבניין הקל . יחזק אל . הצורה שבתרגום השבעים לס' יחזקאל . , ieCexirjK אפשר שהיא מורה על ניקוד יחזקאל או יחזקאל יבדה"י יש שתי גרסאות , 'EtextiA-i'letexir )? . והשנייה מקבילה יפה לצורה ןחזלןאל . ( הצורה שכ , Ezechiei : ^ מיוסדת על צורה מעין חזלןיאל . ע"ע חזקיהו' יחזקיהו . GRAY , HPN , 215—216 ; BAUDISSIN , Kyrios 3 , 120 n . 2 ; N 0 TH , IPN , 28 , 202 מד-ק  אל הספר
מוסד ביאליק