יחזיה.

— יונתן בן עשהאל ויחזיה בן תקוה נזכרים בתיאור גירוש הנשים הנכריות שבס' עזרא' וכך נאמר עליהם : אך יונתן בן עשהאל ויחזיה בן תקוה עמדו על זאת ( י ' טו . ( בשלושת הפסוקים הקודמים לפסוק זה מסופר על בקשת העם שזקני הערים ושופטיהן יהיו ממונים על הבדלת קהל הגולה מעמי הארץ ועל גירוש הנשים הנכריות ( פסי יב יד ' ( ובהמשך הדברים ( פסי טז ) נאמר שעזרא מילא את בקשת העם . הדברים האמורים על יונתן ויחזיה כנראה באו להגדיר את יחסם של אלה אל בקשת העם' אבל קשה לעמוד על כוונתו של הדיבור הסתום : עמדו על זאת . התרגומים כולם משקפים את נוסח המסורה' אבל מחולקים הם בפירושו . לפי השבעים לעזי : , fiex ' i / tov neQi TOVTOV כלומר שתמכו אנשים אלה בעזרא ; לפי עז' החיצוני ט'יד : , inedegavro xaxa xavxa כלומר הסכימו לדברים האלה . ואילו ה ^ מפרשת : steterunt , super hoc כלומר שהיו אנשים אלה ממונים על קיום ההחלטה . לפירוש זה של הוולגאטה' שקיבלו אותו גם חוקרים חדשים' יש סמך בפס' יד : יעמדו נא שרינו לכל הקהל . אבל מסתבר יותר פירושם של אחרים' שהדיבור : עמדו על זאת-לשון התנגדות הוא ( השווה דה"א כא'א ; דני ח'כה ; יא'יד ' ( ויח...  אל הספר
מוסד ביאליק